Báo cáo ngày 22/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 106 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 22/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 426.036.744; tử vong 5.910.806; điều trị khỏi 352.678.637.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.834.373; điều trị khỏi 2.294.669; tử vong 39.605; đang điều trị 500.099.

2. Hỏa hoạn

– 22h45 ngày 21/02, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, xảy ra cháy 5.000m2 Công ty may, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 8 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 01h30 ngày 22/02.

– 08h00 ngày 22/02, tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy quán ăn làm chết 01 người (Phan Thị Nghĩa, SN 1989), nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Diễn Châu điều 20 CBCS và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

14h30 ngày 21/02, cách Đông Nam đảo Cù Lao Xanh/Quy Nhơn/Bình Định khoảng 06 hải lý, tàu cá BĐ 95192 TS/13LĐ, bị gãy hộp số, thời tiết gió Đông Bắc cấp 6-7. Lúc 02h40 ngày 22/02, tàu cá BĐ 97030 TS tiếp cận, lai kéo tàu bị nạn về Nha Trang/Khánh Hòa.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu