Báo cáo ngày 22/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 243.375.479; tử vong 4.947.512, điều trị khỏi 220.535.665;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 877.537; điều trị khỏi 798.124; tử vong 21.487; đang điều trị 57.926.

Thiên tai : 23h00 ngày 21/10, tại bản Lương Năng, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đinh Toàn (SN 1983) đi xe máy qua đập tràn bị nước cuốn trôi, mất tích. Biên phòng Quảng Bình điều 10 CBCS phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đến 06h45 ngày 22/10 các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

2. Hỏa hoạn

– 23h10 ngày 21/10, tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS quận Ngô Quyền điều 10 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h55 cùng ngày.

– 23h15 ngày 21/10, tại khu công nghiệp Đường Dũng, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Tp. Hà Nội, xảy ra cháy 2000m2 nhà xưởng của công ty gỗ ANĐ. nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Phúc Thọ điều 13 Bộ đội phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy lúc 02h00 ngày 22/10.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: Vụ việc ngư dân tàu cá NĐ 91285 TS (Trần Văn Tình SN 1977) của bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 462/BC- VP, ngày 21/10): 01h00 ngày 22/10, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức