Báo cáo ngày 22/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 577 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 276.619.846; tử vong 5.386.096; điều trị khỏi 248.150.493;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.571.780; điều trị khỏi 1.160.090; tử vong 30.041; đang điều trị 381.649.

2. Hỏa hoạn, Cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 01h00 ngày 22/12, tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

– 12h30 ngày 22/12, tại số 38 Tôn Đức Thắng, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 17h50 ngày 21/12, tại xã Bình Sơn, Tp.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra cháy 03ha rừng keo. QK1 điều 173 Bộ đội, 27 Dân quân/05 phương tiện các loại phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h45 ngày 21/12, cách Đông Cửa Lò/Nghệ An khoảng 30 hải lý, Vũ Xuân Tương SN 1972 ngư dân tàu cá NA 93686 TS rơi xuống biển mất tích, địa phương huy động 10 phương tiện tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– 13h20 ngày 22/12, cách Đông Bắc Cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 18 hải lý tàu cá QB 11819 TS/03 LĐ bị sóng đánh chìm, 03 LĐ được tàu cùng tổ đội cứu an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu