Báo cáo ngày 22/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 130 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 123.875.548 người; số người tử vong 2.728.064 người; số người hồi phục 99.080.514 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.572 ca; điều trị khỏi 2.190 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 347 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 37.174 ca.

2. Thiên tai: 15h30 ngày 21/3, tại xã Tân Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa đá kèm theo lốc xoáy làm sập và tốc mái 70 nhà dân (sập 01, tốc mái 69), bị thương nhẹ 02 người. Địa phương huy động 59 người (Bộ đội 20, Dân quân 39), giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 19h00 ngày 19/3, tại khu vực Bắc Biển Đông (chưa rõ tọa độ), tàu cá QNa 91417 TS, ngư dân Trịnh Phong, SN 1974 rơi xuống biển mất tích. chủ tàu đã huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 15h00 ngày 20/3, tại bãi tắm Sơn Thủy, quận Ngũ Hành Sơn, tp Đã Nẵng, Lê Tiến Hộ, SN 1969 điều khiển ván trượt khi du lịch bị sóng đánh chìm. Biên phòng tp.Đà Nẵng điều 05 CBCS/01ca nô ra cứu đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

– 14h00 ngày 21/3, tại khu vực biển Núi Thổi, tx Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tàu TH 9019 TS/05 LĐ bị sóng đánh dạt vào bãi đá mắc cạn. 05 LĐ đã được tàu cá hoạt động gần khu vực đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người và phương tiện bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức