Báo cáo ngày 22/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 22/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 229 /BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 22/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 22/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 166.513.727; số người tử vong 3.458.945; số người hồi phục 147.304.606.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 5.013; điều trị khỏi 2.689; tử vong 41; đang điều trị 2.283, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 129.502.

2. Hỏa hoạn

-10h30 ngày 21/5, tại phường Mỹ Long, tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra cháy 03 nhà dân, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động 64 người (Bộ đội 04, Dân quân 20, lực lượng khác 40), 06 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 11h45 cùng ngày.

– 23h35 ngày 21/5, tại xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, tp. Cần Thơ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 16 người (Bộ đội 06, Dân quân 10), phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 12h15 ngày 22/5, tại xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, tp. Hà Nội xảy ra cháy 300m2 nhà xưởng sản xuất gỗ tư nhân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 37 người (Bộ đội 02, Dân quân 09, lực lượng khác 26), 04 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 13h10 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm, cứu nạn

11h15 ngày 22/5, tại 20005’N- 106042’E (cách Đông Nam cửa Ba Lạt/Nam Định khoảng 15 hải lý), tàu cá NĐ 91270TS/03LĐ bị chìm, 03 người mất tích. Biên phòng Nam Định điều 07 CBCS/02 xuồng, thông báo và huy động 02 phương tiện/09 ngư dân tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 03 ngư dân trển, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm ngư dân tàu cá bị mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ