Báo cáo ngày 22/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 309/BC-VP Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 22/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 22/6/2022)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn: 18h30 ngày 21/6, tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy.

1.2. Cháy rừng: 22h50 ngày 21/6, tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xảy ra cháy 01 ha rừng trồng, nguyên nhân đang điều tra. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Vùng 3/Hải quân điều 12 CBCS và dụng cụ cầm tay phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 00h50 ngày 22/6.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h40 ngày 21/6, tại khu vực cửa Vành thuộc đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Văn Huy (SN 2008) rơi xuống biển. Đồn Biên phòng Quan Lạn điều động 10 CBCS/03 xuồng tổ chức tìm kiếm. Đến 15h30 cùng ngày, vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

– 11h40 ngày 22/6, trong lúc đang neo tại khu neo đậu luồng Hải Phòng, tàu Nam Thịnh 126/10 thuyền viên chở 1.800 tấn đã xẻ bị nghiêng có nguy cơ chìm. 10 TV được tàu HP 3555 cứu an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, dập tắt hỏa hoạn, cháy rừng và tìm kiếm người bị đuối nước, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ