Báo cáo ngày 23/11/2015 (Tính đến 17h30 ngày 23/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 413 /BC-VP

Hà Nội, ngày 23 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/11/2015

(Tính đến 17h30 ngày 23/11/2015)

1. Sập đổ công trình

1.1. Về vụ sập hầm lò than tại Tân Lạc/Hòa Bình (tiếp theo báo cáo số 412/BC-VP ngày 21/11/2015): Sau hơn 05 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 15h55 ngày 23/11/2015 lực lượng tìm kiếm đã đưa được thi thể nạn nhân cuối cùng là Bùi Văn Quý ra ngoài, bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lực lượng, phương tiện tham gia TKCN: Tổng số 1.300 lượt người (Bộ đội 350, Dân quân 500, Công an 100, Công ty Tân Sơn 30, Trung tâm cấp cứu mỏ/Bộ Công thương 30, lực lượng khác 290); Phương tiện: 31 (máy múc 05,  máy gạt 04, máy ủi 03, Máy hút bùn 02, Máy phát điện chiếu sáng 01, ô tô 16).

1.2. 09h15 ngày 21/11, tại nhà số 65/68/10, đường số 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh, xảy ra vụ sập ban công. Hậu quả: làm bị thương 02 người, địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

2. Nổ đầu đạn

15h00 ngày 22/11/2015 tại Km41 đường 20 thuộc 02 xã Tân Trạch và Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, 02 người dân đào đất trúng đầu đạn (còn sót lại sau chiến tranh) phát nổ, làm 02 người tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành giải quyết vụ việc.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ