Báo cáo ngày 23/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 509/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 11năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 258.469.896; tử vong 5.175.818, điều trị khỏi 233.947.883;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.104.835; điều trị khỏi 910.276; tử vong 23.951; đang điều trị 170.608.

2. Hỏa hoạn, sập

2.1. Hỏa hoạn

– 17h30 ngày 22/11, tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

– 23h30 ngày 22/11, tại xã Tân Quy Tây, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy 01 nhà dân làm chết 03 người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả lúc 01h00 ngày 23/11.

2.2. Sập: 11h30 ngày 23/11, tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra sập cầu treo làm 01 xe ô tô rơi xuống bãi cạn, không thiệt hại về người, nguyên nhân do xe chở quá tải trọng. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 04h34 ngày 22/11, cách Đông Bắc cảng Thọ Quang/Đà Nẵng khoảng 20 hải lý, xảy ra vụ va chạm giữa 02 tàu cá (QNg 98357 TS/07 LĐ và TH 90342 TS) làm tàu cá QNg 98357 TS chìm, 07 lao động được tàu cá TH 90342 TS cứu an toàn. Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

– 10h00 ngày 22/11, cách Đông Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 14 hải lý, tàu cá BV 97018 TS/07 LĐ bị chìm, 07 lao động được tàu hoạt động gần cứu an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ người và phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu