Báo cáo ngày 23/4/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/4/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 180 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/4/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/4/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 145.369.441 người; số người tử vong 3.085.954 người; số người hồi phục 123.651.425 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.824 ca; điều trị khỏi 2.490 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 299 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 39.191 ca.

Thiên tai

16h30 ngày 22/4, tại ấp Bình Phú, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 04 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 10 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

22h00 ngày 21/4 bệnh xá đảo Đá Lớn/quần đảo Trường Sa tiếp nhận, cấp cứu ngư dân Trần Văn Tám của tàu cá BTh 98822 TS (trong tình trạng toàn thân co giật, đau đớn, có vết thương sâu ở cẳng chân trái, chảy nhiều máu). Sau khi điều trị, đến nay sức khỏe của ngư dân trên đã ổn định, dời đảo tiếp tục đi đánh hải sản.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TT CP, Chủ tịch UBQG ƯPSCTT&TKCN (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ