Báo cáo ngày 23/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 179.937.663; số người tử vong 3.898.312; số người hồi phục 164.706.587.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 13.862; điều trị khỏi 5.546; tử vong 69; đang điều trị 8.247, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 93.434.

2.Thiên tai

07h00 ngày 23/6, tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra mưa to kèm dông, lốc. Hậu quả: Tốc mái 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

05h55 ngày 23/6, tại khu phố Phú Hiệp 2, phường Hòa Hiệp Trung, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 40 người, 07 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 08h10 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong