Báo cáo ngày 23/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 23/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 365/BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 23/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 23/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 212.624.905; tử vong 4.444.947, điều trị khỏi 190.245.818.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 348.059; điều trị khỏi 147.667; tử vong 8.277; đang điều trị 192.115.

2. Thiên tai

– 17h30 ngày 22/8, tại địa bàn các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạch Phú, tỉnh Bến Tre xảy ra mưa to và lốc xoáy làm chết 01 người, bị thương 09 người, sập 19 nhà, tốc mái 141 nhà, gãy đổ 23 cột điện. Quân khu 9 huy động 86 Bộ đội, 107 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

– Đêm 22 rạng sáng ngày 23/8, tại địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to, lốc xoáy làm gãy đổ 01 cột điện, sạt lở 150m3 đất đá, ngập 05 nhà và 35ha lúa và hoa màu. Địa phương huy động 20 Dân quân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy nội địa: 17h30 ngày 22/8, tại khu vực hồ Hòa Bình, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Lê Duy Mạnh (2003) tử vong do đuối nước. Quân khu 3 huy động 05 Bộ đội, 15 Dân quân, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm, đến 21h00 cùng ngày đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

3.2. Trên biển: 06h00 ngày 23/8, tại khu vực cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, Tp. Hải Phòng, tàu cá TB 22002 TS/02 LĐ bị chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 04 CBCS và huy động 02 tàu cá (HP 0904 TS và HP 0488 TS) ra hiện trường tổ chức tìm kiếm, đến 08h30 cùng ngày các lực lượng đã cứu vớt 02 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ngư dân tàu cá bị chìm và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu