Báo cáo ngày 23/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 23/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 472 /BC-VP Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 23/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 23/9/2022)

1. Thiên tai

Lúc 16h30 ngày 23/9, Cục Cứu hộ – Cứu nạn (Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) có Điện số 37/TK đề nghị BTL các Quân khu 3,4; Quân chủng: Hải quân, PK-KQ; BTL Bộ đội Biên phòng; BTL Cảnh sát biển; BTL Quân đoàn 1,2; BTL Binh đoàn 12,18: Quán triệt thực hiện nghiêm Công văn số 493/VPTT ngày 22/9/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống thiên tai xảy ra.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h00 ngày 19/9, bệnh xá đảo Sơn Ca/QĐ.Trường Sa tiếp nhận Huỳnh Văn Đơ (1982) ngư dân tàu cá BĐ 96894 TS bị áp-xe gan nghi do Amip/viên dạ dày cấp. Lúc 16h30 ngày 22/9, bệnh xá đảo bàn giao bệnh nhân cho tàu KN 402 đưa về bờ điều trị, dự kiến 08h00 ngày 25/9, tàu KN 402 đưa bệnh nhân về đến Cam Ranh.

– 14h30 ngày 22/9, cách Bắc Tây Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ.Trường Sa khoảng 90 hải lý, Bùi Quang Khải (2003) ngư dân tàu cá BĐ 96729 TS/05 LĐ bị ngã, dao cắm vào bụng, sâu khoảng 02 cm, tàu cá BĐ 96729 TS đã đưa bệnh nhân vào đảo Song Tử Tây/QĐ.Trường Sa để cấp cứu, điều trị lúc 07h30 ngày 23/9, hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong