Báo cáo ngày 24/01/2016 (Tính đến 17h30 ngày 24/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 35/BC-VP

Hà Nội, ngày 24  tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/01/2016

(Tính đến 17h30 ngày 24/01/2016)


1. Hỏa hoạn

1.1. 01h00 ngày 24/01, tại thôn 3,  xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội xảy ra cháy xưởng sản xuất nhựa tư nhân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 03h00 cùng ngày.

1.2. 13h15 ngày 24/01, tại nhà số 17 Hòa Mã, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội xảy ra cháy, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 13h30 cùng ngày.

2. Công tác cứu nạn trên biển

3.1. V/v cứu nạn tàu cá NT 90635 TS/10 LĐ (tiếp theo báo cáo số 33/BC-VP ngày 23/01/2016): lúc 03h00 ngày 24/01, tàu NT 90635 TS đã được tàu VH 726 của Quân chủng Hải quân lai kéo về mũi Né/Phan Thiết/Bình Thuận an toàn.

3.2. V/v 16 tàu cá/154 của tỉnh Phú Yên (tiếp theo báo cáo số 33/BC-VP ngày 23/01/2016): 18h40 ngày 23/01, Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đề nghị Đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Philippin và Malaixia tại Việt Nam thông báo gấp tới các cơ quan chức năng trong nước biết và tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân và tàu, thuyền Việt Nam được tránh trú đồng thời giúp hỗ trợ, cứu chữa người và sửa chữa tàu, thuyền Việt Nam bị nạn hoặc gặp sự cố nếu có. Hiện các phương tiện trên bảo đảm an toàn.

3.3. 03h45 ngày 23/01, tại khu vực cảng Vụng Tây thuộc đảo Trần, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, sà lan NĐ 1944/03 LĐ đang neo đậu bị gió giật làm đứt dây neo, va vào đá ngầm thủng đáy. Ngay sau khi nhận được thông tin Đồn BP đảo Trần/Quảng Ninh cử 01 xuồng/07 CBCS ra cứu nạn 03 người vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; T09.     

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

( đã ký)

Phạm Văn Tỵ