Báo cáo ngày 24/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 24/01/2018)

BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 112/BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 24/01/2018)

1. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

BTL Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc tiếp tục duy trì 72 người (Bộ đội 15, Dân quân 57), tổ chức giúp nhân dân xây dựng khu tái định cư do hậu quả mưa lũ, kết quả: Tiếp tục hoàn thiện xây dựng 02 nhà tình nghĩa tại Bắc Trà My và giúp nhân dân xẻ và vận chuyển gỗ làm nhà tại huyện Nam Trà My.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h30 ngày 22/01, tại 20022’N-107050’E (cách Đông Đông Bắc đảo Bạch Long Vĩ/TP.Hải Phòng khoảng 15 hải lý), bè chở cát/05 LĐ do anh Phạm Văn Dương, SN 1980 ở Vĩnh Trung, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh điều khiển bị sóng đánh lật bè. Biên phòng Quảng Ninh điều 06 CBCS/01 xuồng kịp thời ra hiện trường cứu vớt 05 người đưa vào bờ an toàn.

04h00 ngày 24/01, tại 08032’N-106041’E (cách Nam Tây Nam mũi Vũng Tàu khoảng 110 hải lý, cách Nam Côn Đảo/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 10 hải lý), tàu BĐ 99119 TS/09 LĐ bị hỏng hộp số, neo tại chỗ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Bà Rịa-Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh thông tin, phối hợp với chủ tàu, duy trì liên lạc với tàu bị nạn huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị sự cố; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu; Trung tâm thông tin Kiểm ngư/Cục Kiểm ngư xác định vị trí các phương tiện gần khu vực tàu bị sự cố, báo cáo Văn phòng Ủy ban để chỉ đạo trợ giúp; BTM Hải quân thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố, sẵn sàng tàu đi cứu nạn khi có lệnh.

– 18h00 ngày 22/01, tại 10013’N-113005’E (cách Đông Nam Cam Ranh/Khánh Hòa khoảng 240 Hải lý; cách Tây Tây Bắc đảo Sinh Tồn/QĐ. Trường Sa khoảng 106 hải lý), tàu cá KH 94969 TS/07LĐ bị hỏng máy, thả trôi . Khu vực có gió đông bắc cấp 4-5. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng triển khai công tác trợ giúp tàu bị sự cố; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tàu bị sự cố, sẵn sàng phương tiện đi cứu nạn khi có yêu cầu.

Lúc 16h17 ngày 24/01, tàu bị sự cố trên đã được tàu cá KH 97524 TS tiếp cận, hỗ trợ lai kéo về bờ. Dự kiến 07h30 ngày 26/01 về cảng Nha Trang/Khánh Hòa.

– 21h30 ngày 21/01, tại 08053’N-104033’E (cách Đông Nam hòn Chuối/Kiên Giang khoảng 05 hải lý), tàu KG 91300 TS/06 LĐ bị phá nước chìm. Biên phòng Kiên Giang điều 04 CBCS và huy động 01 phương tiện của dân kịp thời ra hiện trường cứu vớt 06 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

  3. Đánh giá chung

        Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển và giúp nhân dân tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa lũ. 

          Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

   Nơi nhận:

   – Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

   – Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

   – Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

   – Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

   – CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

   – C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

   – Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

   – Lưu: VT, TB; NT16.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *