Báo cáo ngày 24/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 24/01/2020)  

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 50/BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/01/2020

(Tính đến 16h00 ngày 24/01/2020)

 

  1. Hỏa hoạn

– 18h30 ngày 23/01, tại số 147 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh đồ nhựa, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 12 Dân quân và 02 kíp xe chữa cháy, phối hợp với nhân dân, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 19h10 cùng ngày.

– 14h30 ngày 23/01, tại Trung tâm bảo trợ xã hội Ma Đa Guôi thuộc Khu phố 1, thị trấn Ma Đa Guôi huyện Đạ Oai, tỉnh Lâm Đồng xảy ra cháy 160m2 nhà ở, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 30 người (Bộ đội 10, Dân quân 20) và 03 kíp xe chữa cháy, phối hợp với nhân dân, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h10 cùng ngày.

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11 tại vùng biển Hà Tĩnh (tiếp theo báo cáo số 49/BC-VP ngày 23/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc tiếp tục theo dõi, nắm  tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 49/BC-VP ngày 23/01): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN-09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

  1. Đánh giá chung

 Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn; sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu khu vực tàu Nordana Sophia và phân luồng giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *