Báo cáo ngày 24/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 109 /BC-VP Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 24/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 430.229.360; tử vong 5.936.955; điều trị khỏi 358.867.887.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.950.877; điều trị khỏi 2.320.722; tử vong 39.773; đang điều trị 590.382.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 19h00 ngày 23/02, cách Tây Bắc đảo Hòn Khoai khoảng 0,5 hải lý, Lê Văn Nhàn (SN 1983), ngư dân tàu cá KG 6606 TS/03 LĐ bị rơi xuống biển, mất tích,. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Kiên Giang, Bạc Liêu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động 06 tàu cá gần khu vực, tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm, hiện chưa có kết quả.

– 03h30 ngày 23/02, cách Đông Nam đảo Côn Sơn khoảng 50 hải lý, Lê Văn Tèo (SN 1975), ngư dân tàu cá TG 92481TS/07 LĐ bị rơi xuống biển, mất tích,. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tiền Giang, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động 06 tàu cá gần khu vực, tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm; BTM Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm, hiện chưa có kết quả.

– 19h45 ngày 23/2/2022, đảo Trường Sa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Hùng, SN 1973 là ngư dân tàu cá QNg 96435 TS, chuẩn đoán suy hô hấp chưa rõ nguyên nhân. Lúc 02h32 ngày 24/02, Bộ Quốc phòng điều tàu bay quân sự Buma L2 xuất phát từ Vũng Tàu bay đến đảo Trường Sa Lớn tiếp nhận bệnh nhân, vận chuyển bàn giao cho Bệnh viện quân y 175 điều trị lúc 11h57 cùng ngày.

– 04h30 ngày 24/02, cách Đông Đông Bắc đảo Côn Sơn khoảng 30 hải lý, Trần Văn Minh (SN 1986), ngư dân tàu cá TG 92325TS/07 LĐ bị rơi xuống biển, mất tích. Thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Tiền Giang, Bến Tre, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động 07 tàu cá gần khu vực, tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực ngư dân mất tích tăng cường quan sát phát hiện, cứu nạn; BTM Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết để hỗ trợ tìm kiếm.

– 07h19 ngày 24/02, cách Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 238 hải lý, tàu cá KH 96688 TS/12 LĐ bị chìm. 06h45 cùng ngày, Bộ Quốc phòng điều 02 tàu QC Hải quân (KN 267, KN 732) phối hợp với 02 tàu cá hoạt động gần cứu 11 lao động an toàn, hiện còn 01 lao động mất tích. Tại hiện trường có 10 tàu cá và 02 tàu QC Hải quân đang tìm kiếm, cứu nạn.

– Vụ việc tàu cá PY 95345 TS/03LĐ, bị hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 107/BC-VP ngày 23/02). Gia đình chủ tàu đã huy động tàu PY 95174 TS ra hỗ trợ lai kéo tàu bị nạn về bờ, dự kiến ngày 25/02 sẽ tiếp cận.

– Vụ việc tàu Vận tải VAN DON ACE/19 TV, bị hỏng máy, chìm (tiếp theo Báo cáo số 107/BC-VP ngày 23/02). Lúc 12h45 ngày 24/02, Bộ Quốc phòng điều tàu bay EC-225 bay trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho lực lượng tìm kiếm trên biển. Đến 16h14 cùng ngày, các lực lượng đã cứu, vớt được 11 thuyền viên tàu bị nạn (09 thuyền viên sức khỏe ổn định, 02 thi thể), hiện còn 08 thuyền viên mất tích, tại hiện trường có 04 phương tiện đang tìm kiếm (tàu bay EC-225, SAR-413, Hải Dương 39, CSB 8005).

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu