Báo cáo ngày 24/11/2015 (Tính đến 17h00 ngày 24/11/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  414/BC-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/11/2015

(Tính đến 17h00 ngày 24/11/2015)

1. Tin gió mùa đông bắc 

Hiện nay có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Đêm nay 24/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ sáng ngày 25/11, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển QĐ Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Từ đêm 25/11, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và các tỉnh từ Bình Thuận đến cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. 

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, chỉ đạo Biên phòng các tỉnh, thành ven biển thông tin đến các tàu cá của địa phương đang hoạt động trên biển (đặc biệt là khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc biển Đông) biết diễn biến của gió mùa đông bắc gây thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.   

2. Hỏa hoạn

2.1. 20h00 ngày 22/11, xảy ra cháy kho phế liệu tại số 1014 tỉnh lộ 43, Khu phố 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, tp Hồ Chí Minh. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 22h20 cùng ngày, không có thiệt hại về người.

2.2. 23h40 ngày 23/11, xảy ra cháy tại Khu phố 3, phường 3, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 0h15 ngày 24/11, không có thiệt hại về người.

3. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

 20h00 ngày 23/11, tại 12001’N-110001’E (cách Đông Hòn Tre/Khánh Hòa khoảng 30 hải lý), tàu cá Quảng Ngãi QNg 95642 TS/14 LĐ bị hỏng máy thả trôi. Văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Cơ quan, đơn vị thuộc quyền  khẩn trương triển khai biện pháp trợ giúp, cứu hộ tàu cá trên.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ