Báo cáo ngày 24/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 510 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 24/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 259.111.547; tử vong 5.184.799, điều trị khỏi 234.454.006;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.115.967; điều trị khỏi 911.310; tử vong 24.118; đang điều trị 180.539. 3.

2. Hỏa hoạn

– 19h10 ngày 23/11, tại phường Thanh Xuân, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 1.000m2 nhà xưởng của công ty Đặng Quang, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 42 Dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h00 cùng ngày.

– 23h45 ngày 23/11, tại xã Vinh Quang, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng, xảy ra cháy xưởng sản xuất cơ khí, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Vĩnh Bảo điều động 05 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 00h40 ngày 24/11.

23h50 ngày 23/11, tại xã Nghi Liên, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 00h30 ngày 24/11.

– 03h35 ngày 24/11, tại xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy kho chứa phế liệu, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 05 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 04h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Vụ việc tàu TH 91279 TS/06LĐ bị gãy trục láp, thả trôi (tiếp theo báo cáo số 2692/BC-CHCN, ngày 22/11): Ngày 23/11 gia đình chủ tàu đã liên hệ được 01 tàu của Nghệ An lai dắt về cảng Lạch Bạng/Thanh Hóa an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu