Báo cáo ngày 24/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 24/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 161 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 24/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 476.549.316; tử vong 6.128.123; điều trị khỏi 411.800.058.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 8.479.751; điều trị khỏi 4.661.270; tử vong 42.075; đang điều trị 3.776.406.

2. Thiên tai

Trong ngày 23-24/03, tại các huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa, dông lốc làm chết 02 người (Yên Sơn); sập, tốc mái 43 nhà dân (Chiêm hóa 18, Yên Sơn 25); ngập 33 ha lúa, hoa màu (Chiêm hóa 13, Yên Sơn 30). Địa phương huy động 20 Dân quân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

08h30 ngày 23/3, tại phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h50 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 11h00 ngày 23/3, Bệnh xá đảo Nam Yết/QĐ.Trường Sa tiếp nhận nạn nhân Ngô Hồng Sơn (35 tuổi), công nhân Công ty xây dựng DACINCO bị gãy cánh tay trái, bệnh xá đảo đã khám, truyền dịch, bó bột, tình trạng bệnh nhân vượt quá khả năng điều trị của đảo. Lúc 19h00 cùng ngày, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu Hải quân 402 cơ động đến đảo Nam Yết tiếp nhận bệnh nhân trên, đưa về bờ điều trị.

– Lúc 12h30 ngày 23/3/2022, tại 13011’N-097011’E (vùng biển tiếp giáp My-an-ma và Thái Lan), tàu hàng Phú An-368/17 TV, có thuyền viên Tô Đình Quân (SN 1987) bị ngã rách 4cm vùng đầu, rách 02 tai, chấn thương xương sườn, sốt cao, nôn ói, không ăn uống được, thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ cấp cứu nạn nhân tại cảng PhuKet/Thái Lan. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao thông báo cho phía Thái Lan nội dung vụ việc để có biện pháp hỗ trợ cứu chữa nạn nhân khi tàu cập cảng, làm tốt công tác bảo hộ công dân; Trung tâm phối hợp TKCN HHVN giữ liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, đề nghị MRCC Thái Lan có biện pháp hỗ trợ cấp cứu nạn nhân tàu Phú An 368. Dự kiến ngày 25/3 tàu cập cảng PhuKet/Thái Lan.

– Vụ việc tàu cá QNg 98888 TS có 01 ngư dân bị tai nạn lao động (tiếp theo Báo cáo số: 153/BC-VP ngày 23/03). Lúc 14h10 ngày 24/3, tàu SAR 412 đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng bàn giao cho cơ quan chức năng.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; dập tắt hỏa hoạn; hỗ trợ cứu chữa ngư dân bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Hải Châu