Báo cáo ngày 24/6/2017 (Tính đến 17h00 ngày 24/6/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 319/BC-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/6/2017

(Tính đến 17h00 ngày 24/6/2017)

 1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Về vụ tàu vận tải CHEMROAD JOURNEY/26 thuyền viên bị mắc cạn tại hòn Đá Tý/Phú Quý/Bình Thuận (tiếp theo báo cáo số 318/BC-VP ngày 23/6): Trong ngày, lực lượng cứu hộ tiến hành bơm chuyển dầu từ hầm chứa nhiên liệu số 1 mũi tàu vào hầm SLOP phía lái tàu; tàu kéo Sea Boxer chở phao quây đã đến khu vực tàu bị nạn để thả phao quây và hỗ trợ công tác cứu hộ, không có hiện tượng tràn dầu, rò rỉ hóa chất ra biển; các tàu CSB 9001, CN – 09 và SAR 413 duy trì giám sát hoạt động cứu hộ, bảo đảm an toàn, an ninh Hàng hải. Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực Miền Nam (NASOS) duy trì liên lạc với chủ tàu và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, cập nhật tình hình; duy trì 02 tàu NASOS I, tàu NASOS II và trang thiết bị ứng phó tràn dầu trực 24/24 tại căn cứ sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu khi có tình huống xảy ra.

– Về vụ tàu cá NA 98286 TS/17 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 04h00 ngày 20/6 (tiếp theo báo cáo số 318/BC-VP ngày 23/6): 01h00 ngày 24/6, Trung tâm phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 273 đi cứu nạn, 09h00 cùng ngày, tiếp cận tàu bị nạn, tiến hành lai dắt, dự kiến 08h30 ngày 25/6 về đến cảng Cửa Lò/Nghệ An.

– Về vụ tàu cá BĐ 93578 TS, có 01 lao động rơi xuống biển mất tích lúc 18h00 ngày 22/6/2017 (tiếp theo báo cáo số 318/BC-VP ngày 23/6): Trong  ngày, tại hiện trường có 02 tàu cá tổ chức tìm kiếm lao động rơi xuống biển mất tích nhưng chưa có kết quả.

– 09h30 ngày 22/6, tại 09000’N – 104001’E (cách Tây Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 30 hải lý), tàu cá CM 0124 TS/02 LĐ bị sóng đánh chìm, các thuyền viên trên tàu đã được các phương tiện hoạt động gần khu vực cứu vớt an toàn.

– 22h30 ngày 22/6, tại 09037‘N – 104039‘E (cách Đông Nam đảo Nam Du/Kiên Giang khoảng 22 hải lý), tàu cá CM 5035 TS/07 LĐ bị nổ máy và nổ bình ga, làm tàu chìm, 05 người bị thương. Tàu cá CM 95999 TS hoạt động gần khu vực đã kịp thời cứu vớt các ngư dân tàu bị nạn đưa vào bờ và chuyển những người bị thương vào bệnh viện Chợ Rẫy/TP.Hồ Chí Minh cứu chữa.

– Ngày 23/6, tại tại 09003’N – 106058’E (cách Đông Bắc Côn Đảo/BR-VT khoảng 30 hải lý), tàu cá TG 91468 TS/06 LĐ bị tàu BV 93668 TS đâm chìm rồi bỏ chạy. Các ngư dân trên tàu bị nạn được tàu cá TG 94268 TS hoạt động gần khu vực cứu vớt an toàn.

2. Đánh giá chung 

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn trên biển; theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động trợ giúp, cứu hộ tàu CHEMROAD JOURNEY mắc cạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D10b.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng