Báo cáo ngày 24/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 24/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 281 /BC-VP Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 24/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 24/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 24/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 180.374.238; số người tử vong 3.907.694; số người hồi phục 165.100.518.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 14.116; điều trị khỏi 5.684; tử vong 72; đang điều trị 8.360, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 93.434.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 17h55 ngày 23/6, tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 18h30 cùng ngày.

– 14h30 ngày 23/6, tại phường Minh Thành, Tx.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 0,5ha thảm thực vật, nguyên nhân do người dân đốt nương gây cháy lan. Địa phương huy động 63 người (Bộ đội 55, Dân quân 08), phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

05h00 ngày 23/6, tại 20020’N-108010’E (cách Đông Bắc đảo Bạch Long Vỹ, Tp.Hải Phòng khoảng 32 hải lý), Nguyễn Văn Côi (1976), lao động trên tàu cá QNg 98317 TS bị rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Tp.Hải Phòng huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong