Báo cáo ngày 25/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 431.280.256; tử vong 5.942.852; điều trị khỏi 360.341.435.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 3.041.506; điều trị khỏi 2.339.784; tử vong 39.884; đang điều trị 661.838.

2. Hỏa hoạn

– 02h00 ngày 25/02, tại xã Phước Vĩnh, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy Công ty sản xuất vải Hoàng Thân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 18 dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

– 13h20 ngày 25/02, phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 căn hộ, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 45 dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 08h45 ngày 25/02, cách Tây Bắc đảo Đá Lớn/QĐ.Trường Sa khoảng 30 hải lý, tàu cá PY 90288 TS/09LĐ bị hỏng máy, thả trôi đã được tàu PY 96219 TS hoạt động gần lai kéo về đảo Đá Lớn an toàn.

– Vụ việc tàu vận tải VAN DON ACE/19 TV, bị hỏng máy, chìm (tiếp theo Báo cáo số: 109/BC-VP ngày 24/02). Ngày 25/02, hiện trường có 22 phương tiện (tàu bay EC-225, tàu Hải quân TS-16, tàu CSB 8005, Hải Dương 39, Hải Dương 56, SEA MEADOW 08 và 16 tàu cá) tham gia tìm kiếm. Kết quả, lực lượng tìm kiếm đã vớt được 01 thi thể lúc 15h28, hiện còn 07 thuyền viên mất tích

– Vụ việc tìm kiếm 01 lao động mất tích tàu cá KH 96688 TS/12 LĐ (tiếp theo Báo cáo số 109/BC-VP ngày 24/02). Trong ngày lực lượng tham gia tìm kiếm gồm 06 phương tiện (tàu Hải quân KN 267, 05 tàu cá), hiện chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung : Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người, phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu