Báo cáo ngày 25/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 513 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 259.822.399; tử vong 5.194.732, điều trị khỏi 234.966.154;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.155.778; điều trị khỏi 937.261; tử vong 24.243; đang điều trị 193.363.

2. Hỏa hoạn

– 19h30 ngày 24/11, tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An xảy ra cháy 2.500m2 nhà xưởng thuộc Công ty cổ phần nhựa bao bì Sen Việt, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 12 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 21h30 cùng ngày.

– 06h07 ngày 25/11, tại Số 7, hẻm 143/47, phường Nguyễn Chính, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

15h00 ngày 23/11, tại khu vực cách Đông Nam cửa Ba Lạt/Nam Định khoảng 40 hải lý, tàu cá NĐ 92806 TS/06LĐ bị hỏng máy chính, neo đậu tại khu vực trên. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng tỉnh Nam Định đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng dập tắt vụ hỏa hoạn, huy động phương tiện hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu