Báo cáo ngày 25/5/2018 (Tính đến 16h30 ngày 25/5/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 276/BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/5/2018

(Tính đến 16h30 ngày 25/5/2018)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1. Hỏa hoạn

– 09h15 ngày 25/5, tại xã Mỹ Xá,TP.Nam Định, tỉnh Nam Định xảy ra cháy nhà kho chứa 11 tấn bông của Công ty An Tiệp thuộc khu công nghiệp An Xá, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 125 người (Bộ đội 18, Dân quân 31, lực lượng khác 80) và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10h30 cùng ngày.

– 13h30 ngày 24/5, tại ấp Cần Thạnh, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang xảy ra cháy 04 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 111 người (Bộ đội 21, Dân quân 27, lực lượng khác 63) và 02 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

– 15h30 ngày 24/5, tại khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy cột thu phát sóng của Công ty viễn thông Vinaphon bưu điện huyện Châu Thành, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 65 người (Dân quân 15, lực lượng khác 50) và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

– 18h40 ngày 24/5, tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 01ha rừng keo và thảm thực vật. Địa phương huy động 125 người (Bộ đội 75, Dân quân 30, lực lượng khác 20) tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h40 cùng ngày.

– 20h30 ngày 24/5, tại xóm Khau Súng, xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng xảy ra cháy 8,5ha rừng thông và rừng tái sinh. Địa phương huy động 115 người (Bộ đội 25, Dân quân 60, lực lượng khác 30) tổ chức dập tắt đám cháy lúc 23h30 cùng ngày. Nguyên nhân đang được làm rõ.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

 Về vụ ngư dân tàu cá tàu cá QNg 92401 TS bị bệnh nặng, chân tay co giật, lúc 08h00 ngày 24/5, cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 165 hải lý (tiếp theo báo cáo số 275/BC-VP ngày 24/5): Lúc 22h36 ngày 24/5, tàu SAR 413 tiếp cận tàu cá QNg 92401 TS, chăm sóc y tế cho ngư dân bị bệnh và đưa về bờ, đến 08h00 ngày 25/5 cập cảng Vũng Tàu, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị.      

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham giúp nhân dân dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.      

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng