Báo cáo ngày 25/7/2018 (Tính đến 17h30 ngày 25/7/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 394/BC-VP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 20185

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/7/2018

(Tính đến 17h30 ngày 25/7/2018)

            1. Thiên tai       

1.1. Công tác khắc phục hậu quả bão số 3 (tính đến 17h00 ngày 25/7).

 Trong ngày, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Quân khu 2, 4, các đơn vị đóng quân trên địa bàn tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

          – Lực lượng, phương tiện.

          + Lực lượng: 3.763 người (Bộ đội 722, DQTV 1.240, lực lượng khác 1.271).

          + Phương tiện: 08  lượt phương tiện (ô tô 07, máy xúc 01).

          – Kết quả: Trong ngày, các lực lượng tích cực tìm thấy những nạn nhân mất tích nhưng không có kết quả.; nạo vét, vận chuyển 6.300m3 đất đá, di dời 06 hộ (Yên Bái) ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, dựng 06 nhà dân (Yên Bái), vận chuyển vật chất, đồ dùng sinh hoạt cho 760 hộ dân về nơi ở cũ.  

1.2. Về vụ vỡ đập thủy điện tại Sạ Nảm Xay/Attapư/Lào: (tiếp theo báo cáo số 391/BC-VP ngày 24/7/2018): Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lúc 18h ngày 24/7/2018 về việc giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 5 và các đơn vị giúp bạn Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Sạ Nảm Xay/Attapư ngày 23/7/2018. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh QK5 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ giúp đỡ bạn TKCN và khắc phục hậu quả sự cố, cụ thể:

* Lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia TKCN khi có lệnh

– Lực lượng: Tổng số: 750 đ/c (BCHQS tỉnh Kon Tum/QK5: 260; BĐ15: 90; QĐ3: 410).

– Phương tiện: 26 ô tô các loại (QK5: 10, QĐ3: 16); 06 xuồng ST 660 (QK5), VSN1500: 03 bộ (QK5: 02, QĐ3: 01), xe công trình 01 (QĐ3), xe cứu thương 01 (QĐ3), Áo phao 410 chiếc (QĐ3), nhà bạt 100 chiếc (QĐ3), máy đẩy 02 (QĐ3), máy thông tin Vô tuyến điện 02 chiếc (QĐ3).

– Lương khô: 09 tấn (QK5: 06 tấn, QĐ3: 03 tấn)

– Lực lượng bảo đảm quân y: Quân y sư đoàn 10/QĐ3, Đội phẫu viện 211;

* Lực lượng, phương tiện đã trực tiếp tham gia giúp bạn Lào ứng phó, khắc phục hậu quả (tính đến 16.30 ngày 25/7):

– Lực lượng: 140 đc (Đoàn KTQP 206/QK5: 50 CBCS trong đó có 10 đ/c quân y sỹ; BĐ 15: 90).

+ BTL QK5 chỉ đạo đoàn KTQP đã cử 05 đ/c (trong tổng số 10 y bác sỹ) do đ/c Phó Đoàn trưởng đoàn KTQP 206 chỉ huy, cùng trang bị thuốc đủ cứu chữa cho 500 người cơ động bằng trực thăng của BQP Lào đến địa điểm ngập lụt để phối hợp với bạn tổ chức cứu chữa người bị nạn.

– Phương tiện: 09 ôtô (QK5: 04, BĐ15: 05),

– Tiền hỗ trợ: 260 triệu VNĐ (QK5) và 10 triệu Kíp Lào (BĐ15).

          2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

          – Về vụ tàu cá BV 95223TS/06 LĐ bị chìm lúc 07h50 ngày 23/7 (tiếp theo báo cáo số 391/BC-VP ngày 24/7/2018): Trong ngày, tại hiện trường 05 tàu (tàu SAR 413, CSB 6007 và 03 tàu cá) tiếp tục tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. 

          – Về vụ tàu cá PY 391/BC-VP ngày 24/7/2018): Lúc 10h30 ngày 25/7, tàu PY 96996 TS lai kéo tàu bị nạn về đến đảo Tốc Tan để khắc phục sửa chữa máy.

– 19h40 ngày 23/7, tại khu vực Hòn Cát Trương, Vân Đồn/Quảng Ninh, tàu vỏ gỗ (không BKS)/02 ngư dân, có 01 người rơi xuống biển mất tích. Biên phòng Quảng Ninh điều 01 xuồng/05 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, cứu vớt được ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn.

– 16h30 ngày 23/7, tại bãi biển đá Nhảy, Bố Trạch, Quảng Bình, Hoàng Anh Dũng (SN 1998) tắm biển, bị sóng cuốn trôi. Biên phòng Quảng Bình điều 01 tàu/06 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm được thi thể nạn nhân lúc 12h00 ngày 24/7, bàn giao cho gia đình.

          3. Đánh giá chung

          Trong ngày các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo; chủ động tham gia cứu nạn trên biển. Quân khu 2, 4 tích cực điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn. Quân khu 5, Quân đoàn 3, Bình đoàn 15 đã cử lực lượng sang giúp bạn Lào khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập và sẵn sàng tăng cường lực lượng phương tiện giúp bạn khi bạn yêu cầu theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

            Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Lê Mạnh Tiến