Báo cáo ngày 25/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 25/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 366 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 25/7/2022)

1. Hỏa hoạn: 04h00 ngày 25/7 tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng xảy ra cháy khoảng 300m2 nhà kho của Cty xây lắp điện lực miền Trung, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Liên Chiểu điều 13 Bộ đội phối hợp với 16 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 05h10 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h00 ngày 24/7, cách Đông Đà Nẵng khoảng 330 hải lý, tàu QNa 91368 TS, có 01 ngư dân bị bí tiểu, đau bụng dữ dội. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Cục Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam điều tàu SAR 412 và kíp bác sỹ đi đón, cấp cứu ngư dân tàu cá trên, đến 14h 30 ngày 25/7 tàu SAR 412 đã tiếp cận, đón bệnh nhân, dự kiến 04h50 ngày 26/7 về đến Đà Nẵng.

– 05h20 ngày 25/7 cách Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 115 hải lý, Nguyễn Văn Chung – SN 1995, ngư dân trên tàu BĐ 97654 TS rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng Hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, BTL Biên phòng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 07h20 ngày 25/7 cách Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 17 hải lý, tàu BTh 98750 TS/04 ngư dân bị chìm do va chạm với tàu Morning Vinaco, 04 ngư dân được tàu Morning Vinaco cứu an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bị nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong