Báo cáo ngày 25/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 25/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 367 /BC-VP Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 25/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 25/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 25/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 214.012.487; tử vong 4.465.609, điều trị khỏi 191.510.134.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 369.267; điều trị khỏi 162.279; tử vong 9.014; đang điều trị 197.974.

2. Thiên tai: 16h30 ngày 24/8, tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang xảy ra lốc xoáy làm 03 người bị thương, sập và hư hỏng 55 nhà dân, gãy đổ 04 trụ điện. Quân khu 9 điều động 10 Bộ đội, 23 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

08h00 ngày 24/8, tại khu vực cách Đông Đông Nam Quy Nhơn/Bình Định khoảng 132 hải lý, 01 ngư dân trên tàu cá QNa 91996 TS bị đột quỵ hôn mê. Thuyền trưởng đề nghị cấp cứu khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR cùng kíp bác sỹ đi cấp cứu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ dạo cơ quan chức năng sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi tàu về bờ. 21h50 cùng ngày tàu SAR 412 cùng kíp bác sỹ xuất phát từ Đà Nẵng đến 08h30 ngày 25/8 tiếp cận, tiếp nhận bệnh nhân chuyển về Quy Nhơn/Bình Định bàn giao cho cơ quan chức năng lúc 12h20 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức