Báo cáo ngày 26/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 26/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 594/BC-VP Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 26/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 26/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc 60.773.463 người; số người tử vong 1.427.756 người; số người hồi phục 42.075.857 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ

– Bộ quốc phòng điều động: 241 CBCS (Bộ đội 191, Dân quân 50), Phương tiện: 02 ô tô

– Kết quả: Sửa chữa 01 trạm y tế xã, 01 trường Mẫu giáo, 01 nhà dân. Dựng 02 nhà (01 nhà tạm, 01 nhà gỗ); tổ chức tìm kiếm người mất tích tại tỉnh Quảng Nam nhưng chưa có kết quả.

3. Hỏa hoạn

11h45 ngày 26/11, tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 700 m2 nhà xưởng của cơ sở sán xuất ván ép Linh Thành Trang, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động 10 Bộ đội và 07 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày.

4. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu cá KH 99207 TS/13 LĐ bị hỏng máy thả trôi (tiếp theo Báo cáo số 583/BC-VP ngày 23/11): Lúc 03h00 ngày 26/11 tàu KH 90017 TS đã lai kéo tàu gặp sự cố về Hòn Rớ, Nha Trang An Toàn.

-Vụ tàu cá KG 61920 TS/06 LĐ bị hỏng máy, neo tại chỗ ( tiếp theo báo cáo 591 ngày 25/11): Lúc 21h30 ngày 25/11 tàu KN 508 và tàu KG 90442 TS hỗ trợ lai kéo tàu bị nạn về Thổ Chu-Kiên Giang an toàn.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ