Báo cáo ngày 26/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 26/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220 /BC-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 26/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 26/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 509.758.040; tử vong 6.244.337; điều trị khỏi 462.883.805.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.571.772; điều trị khỏi 9.092.760; tử vong 43.021; đang điều trị 1.435.991.

2. Hỏa hoạn

– 20h15 ngày 25/4, tại xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xảy ra cháy 4.000m2 nhà máy sợi Vinatex, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS huyện Định Quán điều 45 CBCS và Dân quân phối hợp với 08 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h30 ngày 26/4.

– 03h30 ngày 26/4, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, xảy ra cháy 02 căn nhà liền kề, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h40 cùng ngày.

– 12h05 ngày 26/4, tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy cửa hàng đồ điện gia dụng, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 10 Dân quân phối hợp với 12 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h00 ngày 25/5, tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, xảy ra đuối nước làm chết 04 cháu học sinh lớp 8 (Hoàng Quỳnh Trang, Võ Thị Thảo My, Nguyễn Hà Giang, Hoàng Thị Lan Anh). Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn điều 25 CBCS và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm thi thể bàn giao cho gia đình lúc 17h30 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ