Báo cáo ngày 26/8/2015 (Tính đến 18h00 ngày 26/8/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 297/BC-VP

Hà Nội, ngày 26  tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 26/8/2015

(Tính đến 18h00 ngày 26/8/2015)

1. Cháy rừng

19h45 ngày 25/8 tại xóm 7 trị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 2,5 ha rừng Keo, đến 21h00 cùng ngày đám cháy được dập tắt, nguyên nhân cháy do người dân đốt lá dẫn đến cháy lan. Địa phương huy động 156 người (Bộ đội 12; Dân quân 44; lực lượng khác 100) dập cháy.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển    

2.1. Về việc tìm kiếm 07 ngư dân mất tích của tàu cá BV 95568 TS (tiếp theo báo cáo số 295/BC-VP ngày 25/8). Ngày 26/8 tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường, phân công khu vực tìm kiếm cho tàu CSB 2009, BP CN-09, tàu cá BV 9679, BV 6895 TS. Triển khai tìm kiếm trên mặt nước, 14h00 thợ lặn kiểm tra trong buồng lái và hầm máy nhưng không có người mắc kẹt, hiện các lực lượng tiếp tục tìm kiếm trên mặt nước. (Khu vực tìm kiếm gió Tây Nam cấp 5-6  giật cấp 7), biển động.

Kế hoạch tìm kiếm tiếp theo: Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn Yêu cầu Đài thông tin duyên hải tiếp tục phát thông báo cho các tàu thuyền hoạt động khu vực lân cận, quan sát phát hiện tìm kiếm nạn nhân. Tàu SAR 413 chỉ huy hiện trường phân công khu vực tìm kiếm trên mặt biển cho các tàu CSB 9002; CN-09 và tàu cá BV 6979.

2.2. 17h55 ngày 25/8 tại 13047’N-111057’E, (cách Đông đảo Cù Lao Xanh/Bình Định khoảng 168 hải lý) tàu cá QNg 96507 TS/15 LĐ bị phá nước thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp. BTL Cảnh Sát biển điều tàu CSB 4032/Vùng Cảnh sát biển II, đang hoạt động ở Đông Bắc mũi Đại Lãnh/Đông Hòa/Phú Yên đi cứu nạn. Đến 05h30 ngày 26/8 tàu CSB 4032 tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn vào bờ, dự kiến 18h00 ngày 28/8 về đến cảng Quy Nhơn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Th10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ