Báo cáo ngày 27/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 27/01/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 123/BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 27/01/2018)

 

 

 

1. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

BTL Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì 80 người (Bộ đội 15, Dân quân 65), giúp nhân dân xây dựng khu tái định cư do hậu quả mưa lũ. Kết quả: Tiếp tục hoàn thiện 02 nhà tình nghĩa tại Bắc Trà My và giúp nhân dân xẻ và vận chuyển gỗ và tôn làm nhà tại huyện Nam Trà My.

2. Hỏa hoạn, tai nạn

2.1. Hỏa hoạn.

– 00h30 ngày 27/01, tại Khu Công nghiệp Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, xảy ra cháy xưởng nội thất của Công ty Hoàng Phát sau đó cháy lan sang Công ty Trường Giang và Công ty Khải Thủy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 10 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h20 cùng ngày.

– 13h00 ngày 26/01, tại xã Quang Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, xảy ra cháy 04 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 13h30 cùng ngày.

2.2. Tai nạn: ngày 25/01, tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, xảy ra tai nạn do nổ mìn khai thác đá làm 01 người chết (Phan Văn Hán, SN 1950) và 02 người bị thương. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu nạn và khắc phục hậu quả.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Về vụ tàu cá QNa 91478TS/10 LĐ bị hỏng máy, thả trôi lúc 16h00 ngày 25/01 (tiếp theo báo cáo số 122/BC-CHCN ngày 26/01): Lúc 07h30 ngày 27/01, tàu cá QNa 91135 TS đã lai dắt tàu cá bị nạn về đến cảng Kỳ Hà/Quảng Nam an toàn.

5. Đánh giá chung

        Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ các tàu cá bị hỏng máy trên biển, dập tắt các vụ hỏa hoạn và giúp tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa lũ. 

          Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

   Nơi nhận:

   – Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

   – Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

   – Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

   – Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

   – CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

   – C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

   – Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

   – Lưu: VT, TB; D16.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng