Báo cáo ngày 27/02/2016 (Tính đến 17h30 ngày 27/02/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số:  100 /BC-VP

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/02/2016

(Tính đến 17h30 ngày 27/02/2016)

1. Hỏa hoạn, cháy rừng

1.1.  Hỏa hoạn

– 10h00 ngày 27/02, tại khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang xảy ra cháy 06 nhà dân liền kề, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 240 người (Bộ đội 10, Dân quân 40, lực lượng khác 190) dập tắt lúc 12h00 cùng ngày.

– 13h30 ngày 27/02, tại tầng 2, nhà số 6/151, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội xảy ra cháy, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 13h50 cùng ngày.

1.2. Cháy rừng

15h00 ngày 26/02, tại khu vực thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xảy ra cháy khoảng 1500m2 rừng tạp. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 16h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Về việc khách du lịch Quốc tịch Anh bị tai nạn chết tại thác Đatanla, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (tiếp theo báo cáo số 99/BC-VP ngày 26/02): Đến 16h30 ngày 26/02 lực lượng tham gia tìm kiếm tìm được thi thể nạn nhân còn lại.  Hiện thi thể 03 nạn nhân trên được chuyển về TP Hồ Chí Minh bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

2.2. 01h00 ngày 25/02, tại 08010’N – 104036’E (cách Tây Nam Hòn Khoai/Cà Mau khoảng 18 hải lý), tàu cá KG 90300 TS/04 LĐ bị sóng đánh chìm. Toàn bộ lao động tàu bị nạn được tàu CM 99927 TS cứu vớt an toàn.

2.3. Về việc tàu cá QNg 90104 TS/07 LĐ bị gãy chân vịt cách Đông đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 340 hải lý (tiếp theo báo cáo số 99/BC-VP ngày 26/02): Đến 15h00 ngày 27/02, tàu QNg 95274 TS đã đưa 06 ngư dân tàu bị nạn về cảng Sa Kỳ/Quảng Ngãi an toàn. Hiện  tàu QNg 95147 TS neo tại chỗ chờ sóng, gió giảm sẽ lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; T09   

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa