Báo cáo ngày 27/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 472/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 27/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 27/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 245.381.809; tử vong 4.981.157, điều trị khỏi 222.448.904;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 896.174; điều trị khỏi 810.290; tử vong 21.802; đang điều trị 64.082.

2. Thiên tai

– Tin cuối cùng về ATNĐ:. Hồi 11 giờ ngày 27/10, vị trí tâm ATNĐ ở trên đất liền khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất trung tâm ATNĐ giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo trong 12 giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

– Sáng ngày 27/10, trên địa bàn xã Nghĩa Trung và thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, mưa to kèm dông lốc làm tốc mái 54 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 22h24 ngày 26/10, tại phường Thanh Sơn, Tp. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, xảy ra cháy trụ sở làm việc UBND tỉnh. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 22h50 cùng ngày.

– 22h42 ngày 26/10, tại phường Phước Long B, quận Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 22h55 cùng ngày.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu