Báo cáo ngày 27/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 27/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 595/BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 27/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 27/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc 61.377.648 người; số người tử vong 1.438.984 người; số người hồi phục 42.451.357 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Nam

Bộ Quốc phòng điều động 214 người (Bộ đội 183, Dân quân 31 và 02 ô tô giúp địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ. Kết quả: Sửa chữa 01 nhà dân, 01 trạm y tế xã, 01 trường tiểu học, dọn vệ sinh các khu vực công cộng. Tổ chức tìm kiếm người mất tích tại Nam Trà My và Phước Sơn nhưng chưa có kết quả.

3. Hỏa hoạn

06h30 ngày 27/11, tại xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức/Hà Nội xảy ra cháy 1.000 m2 nhà xưởng sấy hấp khăn mặt của Công ty TNHH Trường Thịnh, nguyên nhân do chập điện, Địa phương huy động 50 người (Bộ đội 20, Dân quân 30), 08 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 07h30 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; dập tắt vụ hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức