Báo cáo ngày 27/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 27/7/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 334 /BC-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 27/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 27/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 27/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 195.400.141; tử vong 4.183.444.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 109.111; điều trị khỏi 21.344; tử vong 524; đang điều trị 84.479.

2. Phòng chống dịch COVID-19 tại TP.Hà Nội

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, từ 07h00 đến 17h00 ngày 26/7 Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Hóa học điều 180 CBCS/15 xe đặc chủng và 30 thiết bị PSTD-10MIT, phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đống Đa, TP.Hà Nội. Tổng diện tích 163,5ha và 25km đường giao thông.

3. Thiên tai

17h20 ngày 26/7, trên địa bàn xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang lốc xoáy làm sập và hư hỏng 03 nhà dân. Địa phương huy động 07 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

01h00 ngày 27/7, trên địa bàn xã Vị Tân, tp.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang lốc xoáy làm sập 01 nhà dân. Địa phương huy động 05 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

– 11h30 ngày 27/7, trên địa bàn huyện Chợ Mới, Thị xã Tân Châu, Tp.Châu Đốc và Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang mưa to kèm dông lốc làm sập 17 nhà dân. Địa phương huy động 17 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

20h45 ngày 26/7, cách Đông Hòn Gốm/Ninh Hòa/Khánh Hòa khoảng 20 hải lý tàu PY 96169 TS/04LĐ bị chìm do sóng lớn, 04 lao động được tàu cá PY 95499 TS cứu an toàn.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *