Báo cáo ngày 28/01/2016 (Tính đến 18h30 ngày 28/01/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
 

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:  46/BC-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 01  năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/01/2016

(Tính đến 18h30 ngày 28/01/2016)


 


1. Cháy, hỏa hoạn

1.1. 18h30 ngày 27/01, tại nhà số 12, ngõ 366, tổ 18, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội xảy ra cháy, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 19h00 cùng ngày.

1.2. 19h00 ngày 27/01, tại số 4, ngõ 123, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội xảy ra cháy đường dây điện, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 19h30 cùng ngày.

1.3. 07h00 ngày 28/01, tại khu vực gần cảng VINASHIN, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy tàu du lịch QN 6757 của ông Vũ Hữu Tự ở huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 07h30 cùng ngày.

1.4. 06h00 ngày 28/01, tại ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau xảy ra cháy 01 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 07h00 cùng ngày.

1.5. 09h30 ngày 28/01, tại khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy xưởng gỗ của Công ty Hằng Sương, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chố dập tắt lúc 12h00 cùng ngày. 

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

15h00 ngày 26/01, tại 08056’N – 105029’E (cách Đông cửa Hồ Gùi/Cà Mau khoảng 05 hải lý), tàu cá CM 7238 TS/05 LĐ đang hoạt động bị phá nước, chìm, các thuyên viên được tàu bạn cứu vớt an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; T09.     

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bình