Báo cáo ngày 28/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 28/01/2018)

BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125 /BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 28/01/2018)

1. Tin không khí lạnh tăng cường

Chiều nay (28/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay và sáng mai (29/01) có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

2. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

BTL Quân khu 5 chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tiếp tục duy trì 80 người (Bộ đội 15, Dân quân 65), giúp nhân dân tỉnh Quảng Nam xây dựng khu tái định cư do hậu quả mưa lũ.

3. Đánh giá chung

Trong ngày, trên toàn quốc không xảy ra vụ việc sự cố, thiên tai và TKCN Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN phải chỉ đạo xử lý. Không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam và các đơn vị trực thuộc giúp đỡ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của bão số 12 khắc phục hậu quả và xây dựng khu vực tái định cư. 

          Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

   Nơi nhận:

   – Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

   – Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

   – Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

   – Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

   – CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

   – C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

   – Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

   – Lưu: VT, TB; D16.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *