Báo cáo ngày 28/01/2020 (Tính đến 16h00 ngày 28/01/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:54 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/01/2020

(Tính đến 16h00 ngày 28/01/2020)

 

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu hàng Nordana Sophia/18 TV/Quốc tịch Thái Lan (không tải), bị thủng buồng máy và chìm ngày 28/11/2019 tại vùng biển Hà Tĩnh (tiếp theo báo cáo số 53/BC-VP ngày 27/01): Trong ngày, Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc tiếp tục theo dõi, nắm  tình hình, sẵn sàng xử trí tình huống tràn dầu.

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh ngày 19/10/2019 (tiếp theo báo cáo số 53/BC-VP ngày 27/01): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh duy trì 20 CBCS/01 tàu CN-09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– 08h00 ngày 26/01, tại khu vực biển Đà Nẵng, tàu Nordana hành trình từ Hàn Quốc đi TP.Hồ Chí Minh có 01 thuyền viên (quốc tịch Thái Lan) bị đột quỵ. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều 01 phương tiện ra đưa nạn nhân về bờ chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

– 06h30 ngày 26/01, tại 18045’N-107017’E (cách Đông Cửa Hội/Nghệ An khoảng 90 hải lý), tàu cá NA 96889 TS có 01 ngư dân (Lê Văn Tân) rơi xuống biển mất tích. BIên phòng Nghệ An thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

  1. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ cứu nạn thuyền viên tàu Nordana bị bệnh, tìm kiếm ngư dân mất tích tàu cá NA 96889 TS, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu khu vực tàu Nordana Sophia và phân luồng giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity và tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trần Văn Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *