Báo cáo ngày 28/10/2015 (Tính đến 17h30 ngày 28/10/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

29Số: 381 /BC-VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/10/2015

(Tính đến 17h30 ngày 28/10/2015)

1. Hỏa hoạn

1.1. 16h00 ngày 27/10, tại thôn Ao Lát, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên xảy ra cháy 01 nhà dân, đến 17h05 cùng ngày đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân do người dân bất cẩn trong đun nấu bếp gây cháy. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tham gia dập cháy.

1.2. 11h45 ngày 28/10, tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xảy ra cháy tầng 3, Chung cư C2, đến 12h05 cùng ngày đám cháy được dập tắt, không có thiệt hại về người. Nguyên nhân do chập điện. Lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy: 12 người (Bộ đội 05, Dân quân 07), 05 kíp xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC.

2. Tai nạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển

2.1. Vụ tàu buồm ARK 323, quốc tịch Hong Kong/Trung Quốc 01 người rơi xuống biển (tiếp theo báo cáo số 378/BC-VP ngày 26/10/2015). Ngày 27/10/2015, Bộ Quốc phòng đã điều thêm máy bay trực thăng của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam tiến hành bay tìm kiếm. Ngày 28/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã đề nghị Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 413 xuất phát lúc 14h45 cùng ngày ra chỉ huy hiện trường tổ chức tìm kiếm. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

2.2. 23h00 ngày 27/10, tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa tiếp nhận cấp cứu 01 bệnh nhân tàu cá QNg 96192 TS bị bỏng nặng do nổ bình ga.

10h30 ngày 28/10, tại bến neo đậu đảo Song Tử Tây, tàu cá QNg 95744 TS có 01 ngư dân bị ốm nặng. Bệnh xá đảo đã tiến hành cấp cứu và đề nghị QC Hải quân hỗ trợ đưa bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị.  

BTL Hải quân đã chỉ đạo đảo Song Tử Tây chuyển 02 bệnh nhân trên theo tàu Trường Sa 16 về Cam Ranh tiếp tục điều trị.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Văn Bình