Báo cáo ngày 28/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 590 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 281.049.932; tử vong 5.420.283; điều trị khỏi 250.677.186;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.666.545; điều trị khỏi 1.259.614; tử vong 31.418; đang điều trị 374.601.

2. Thiên tai

2.1. Tin gió mạnh trên biển: Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 28/12/2021, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 – 4,0m.

2.2. Công tác chỉ đạo: Ngày 28/12, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN có công điện số 589/CĐ-UBQG yêu cầu: Ban Chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN Bộ Giao thông vận tải và 28 tỉnh, thành phố ven biển chủ động theo dõi nắm chắc tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển, thường xuyên phát thông báo, cảnh báo tới các phương tiện đang hoạt động trên biển, hướng dẫn cho tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn; duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

13h00 ngày 27/12, cách Đông Bắc Đà Nẵng khoảng 50 hải lý, tàu cá BĐ 96891TS/09LĐ, bị hỏng máy thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam tiếp tục duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Đà Nẵng, Bình Định, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá cùng tổ, các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển biết để có biện pháp hỗ trợ. Công tác huy động hỗ trợ đến 16h00 ngày 28/12 chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung:Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tàu thuyền bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu