Báo cáo ngày 28/3/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/3/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 139 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/3/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/3/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 127.321.712 người; số người tử vong 2.790.280 người; số người hồi phục 102.601.873 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.590 ca; điều trị khỏi 2.308 ca; tử vong 35 ca; đang điều trị 247 ca, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 44.833 ca.

2. Công tác tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

– Lực lượng: 75 người (Bộ đội 15, Lực lượng khác 56)

– Phương tiện: 18 phương tiện (10 ô tô, 04 máy xúc, 02 máy ủi, 02 máy bơm nước).

– Tổ chức tìm kiếm người mất tích, nhưng chưa có kết quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 05h30 ngày 27/3, tại khu vực hòn Hang Tối, xã Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, phương tiện (KBKS)/02 LĐ, ông Nguyễn Văn Thảo, SN 1971, bị ngã xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 04 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, đến 08h20 ngày 27/3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

– 19h48 ngày 27/3, tại 07029’N-107026’E (cách Nam Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 170 hải lý), tàu Mamma Mia, quốc tịch Li-bê-ri-a hành trình từ cảng Vĩnh Tân/Bình Thuận đi Malaixia, 01 thuyền viên bị bất tỉnh, tàu đưa bệnh nhân chạy về Vũng Tàu. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ y tế. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về bờ và phối hợp với cảng vụ Vũng Tàu để hỗ trợ cấp cứu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu hỗ trợ, cấp cứu bệnh nhân khi tàu cập bờ, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đến 12h00 ngày 28/3, tàu Mamma Mia vào đến vùng neo nước cảng Bà Rịa- Vũng Tàu, thuyền viên đã tử vong, Biên phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, xét nghiệm y tế và thực hiện các quy định về phòng dịch.

– 04h00 ngày 28/3, tàu cá QB 1171 TS trên đường vào bờ, cách cửa Nhật Lệ khoảng 03 hải lý, phát hiện ngư dân Trần Ngọc Thanh, SN 1993 không có ở trên tàu, vị trí đánh bắt cuối cùng lúc 22h00 ngày 27/3, ở 17025’N-107016’E (cách Đông Đông Nam cửa Nhật Lệ/Quảng Bình khoảng 38 hải lý). Thuyền trưởng cho tàu quay lại tìm kiếm và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Bình; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo, huy động tàu cá địa phương, các tàu cá hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm; Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết, để tăng cường quan sát phát hiện cứu nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải. Biên phòng tỉnh Quảng Bình điều 15 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm, đồng thời thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người và phương tiện bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức