Báo cáo ngày 28/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 28/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 165 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 28/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 482.180.650; tử vong 6.148.398; điều trị khỏi 416.603.672.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 9.011.473; điều trị khỏi 5.351.978; tử vong 42.306; đang điều trị 3.617.189.

2. Thiên tai: 10h30 ngày 28/3, tại khu vực 5, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ xảy ra sạt lở đất bờ sông làm sụt lún 04 căn nhà xuống sông. Địa phương huy động 07 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn: 04h00 ngày 28/3, tại Công ty CP cao su Đồng Tâm số 145/109, đường Đồng Hòa, quận Kiến An, Tp. Hải Phòng xảy ra cháy 60m2 kho chứa lốp ô tô, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 06 Bộ đội, 12 Dân quân, phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 04h30 cùng ngày.

4. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 19h50 ngày 27/3, tại khu vực bãi biển Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng 06 khách du lịch, tắm biển bị sóng cuốn trôi; 05 người được cứu, 01 người mất tích (anh Lê Đức Đại, SN 2002). Biên phòng Tp. Đà Nẵng điều 12 CBCS phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Đến 23h45 cùng ngày đã vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm tàu bị mất liên lạc, người mất tích và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ