Báo cáo ngày 28/6/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 287 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/6/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/6/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/6)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 181.872.313; số người tử vong 3.939.232; số người hồi phục 166.389.648.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 15.844; điều trị khỏi 6.319; tử vong 76; đang điều trị 9.449, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 95.654.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 17h24 ngày 27/6, xảy ra cháy 240m2 nhà xưởng của Công ty DIGITAL OPTICS BOIEM thuộc phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 58 người, 07 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 01h30 ngày 28/6, tại xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do đốt rác gây cháy lan. Địa phương huy động 05 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 02h15 cùng ngày.

– 01h53 ngày 28/6, tại xã Yên Quang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 11 người, 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 02h38 cùng ngày.

– 02h05 ngày 28/6, xảy ra cháy 80m2 nhà xưởng của Công ty cổ phần INK Tiến Thắng thuộc phường Thanh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 22 người, 03 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 02h40 cùng ngày.

– 10h20 ngày 28/6, tại Số 74 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội xảy ra cháy 60m2 xưởng cơ khí tư nhân, nguyên nhân do hàn xì gây cháy. Địa phương huy động 18 người (Bộ đội 02, Dân quân 05, lực lượng khác 10), 05 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

– 13h30 ngày 28/6, xảy ra cháy 500m2 nhà xưởng hóa chất của Công ty Ariang Hàn Quốc (100% vốn nước ngoài), thuộc khu Công nghiệp Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 114 người (Dân quân 14, lực lượng khác 100), 07 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 16h15 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng

– 12h40 ngày 27/6, tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 06ha rừng trồng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 165 người (Bộ đội 25, Dân quân 50, lực lượng khác 90), 20 phương tiện (ô tô 05, máy thổi gió 15), dập tắt đám cháy lúc 17h45 cùng ngày.

– 06h35 ngày 28/6, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy 02ha rừng thông, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 316 người (Bộ đội 115, Dân quân 56, lực lượng khác 145), 24 phương tiện (ô tô các loại 14, máy thổi gió 10), dập tắt đám cháy lúc 08h55 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu