Báo cáo ngày 28/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 28/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 321/BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 28/6/2022)

1. Thiên tai

1.1 Tin về vùng áp thấp trên biển Đông: Đêm 27/6, vùng áp thấp di chuyển từ khu vực phía Nam đảo Lu Dông (Philippin) vào biển Đông. 13h00 ngày 28/6 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,1- 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 – 117,8 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Dự báo trong 24h tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

1.2. Công tác chỉ đạo: Ngày 27/6, Bộ Quốc phòng có Điện số 22/TK chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc diễn biến của vùng áp thấp, sẵn sàng lực lượng phương tiện xử lý các tình huống có thể xảy ra.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 06h45 ngày 28/6, tại phường Phước Bình, Tx.Phước Long, tỉnh Bình Phước xảy ra cháy 400 m2 nhà của Cty cổ phần XNK Thành Nam, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

– 13h15 ngày 28/6 tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xảy ra cháy khoảng 3,5ha rừng thông, nguyên nhân đang điều tra. BCHQS tỉnh Nghệ An điều 55 Bộ đội (BCH QS huyện 40, Biên phòng 15), 100 Dân quân dập tắt đám cháy lúc 15h50 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 15h50 ngày 27/6, tại tại khu vực biển xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, cháu Lê Đình Tuấn và Lê Đình Kha (2006) đi tắm biển bị đuối nước. Biên phòng Quảng Nam điều 10 CBCS cứu được cháu Tuấn và vớt thi thể cháu Kha bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn, cháy rừng, và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn người bị đuối nước.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong