Báo cáo ngày 28/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 28/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 336 /BC-VP Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 28/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 28/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 28/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 196.006.221; tử vong 4.193.322.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 117.121; điều trị khỏi 22.949; tử vong 524; đang điều trị 93.648.

2. Thiên tai

Ngày 27/7, trên địa bàn các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau mưa to kèm dông lốc làm sập và tốc mái 65 nhà dân (Tiền Giang 14, Đồng Tháp 33, Vĩnh Long 10, Cần Thơ 03, Cà Mau 06). Địa phương huy động 10 BĐBP và 259 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h00 ngày 26/7, tại khu vực Hòn Đỏ thuộc xã Thanh Hải, Tp.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận, 02 người tắm biển mất tích [Nguyễn Thanh Bình (1991), Phan Thanh Quốc (1993)]. LưĐC5/Binh chủng Đặc công điều 20 CBCS, 03 ô tô, 01 xuồng máy, 09 máy lặn tổ chức tìm kiếm. Đến 08h50 ngày 27/7 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 02 thi thể bàn giao cho gia đình.

– 06h00 ngày 27/7, tại khu vực biển thuộc xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, ngư dân Phùng Xuân Đô (SN 1972) bị đau bụng. Biên phòng Thái Bình điều 03 CBCS/01 ca nô đưa nạn nhân đi cấp cứu.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ