Báo cáo ngày 29/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 29/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 474/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 29/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 246.322.895; tử vong 4.997.301, điều trị khỏi 223.186.482;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 905.477; điều trị khỏi 813.963; tử vong 21.910; đang điều trị 69.604.

2. Hỏa hoạn

01h30 ngày 29/10, tại Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ, địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 01h55 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

06h15 ngày 27/10, tại khu neo đậu âu tàu đảo Đá Tây/Quần đảo Trường Sa, tàu QNg 95267/29 LĐ bị hỏng máy không sửa chữa được, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ lai dắt vào bờ. Cục Cứu hộ Cứu nạn đề nghị: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên Phòng phối hợp gia đình chủ tàu thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu