Báo cáo ngày 29/11/2020 (Tính đến 17h00 ngày 29/11/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 597/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/11/2020

(Tính đến 17h00 ngày 29/11/2020)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (Đến 16h30 ngày 29/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 218 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc 62.573.422 người; số người tử vong 1.458.309 người; số người hồi phục 43.194.258 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

2. Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Nam

Bộ Quốc phòng tiếp tục duy trì: 180 CBCS và 02 ô tô. Do trời mưa công tác khắc phục hậu quả tạm dừng.

3. Hỏa hoạn

– 06h00 ngày 28/11, tại phường Phú Hữu, quận 9, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy 900m2 nhà xưởng tại bãi xe Container. Địa phương huy động 50 người (Dân quân: 07, lực lượng khác: 43), 05 xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 17h15 cùng ngày.

– 06h15 ngày 29/11, tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội xảy ra cháy 18m2 quán cà phê Mộc. Địa phương huy động 24 người (Bộ đội: 02, Dân quân: 12, lực lượng khác: 12), 01 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 06h45 cùng ngày.

4. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 12h00 ngày 27/11, tại khu vực cách Tây Nam cửa Định An/Sóc Trăng khoảng 12 hải lý, sà lan BL05660/02TV bị chìm, 02TV được tàu cá ST 99666 TS cứu, đưa vào bờ an toàn.

– 04h30 ngày 29/11, tại khu vực cách Đông Nam cửa Bồ Đề /Cà Mau khoảng 16 hải lý, tàu cá CM 98961 TS/03 LĐ bị chìm. Biên phòng Cà Mau điều 06 CBCS phối hợp 02 tàu cá của dân, tổ chức tìm kiếm, cứu được 02 ngư dân, còn 01 ngư dân bị mất tích, các phương tiện tiếp tục tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, duy trì lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ; dập tắt vụ hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm các ngư dân tàu cá bị tai nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức