Báo cáo ngày 29/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 29/5/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 286 /BC-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 29/5/2018)

1. Thiên tai

– 08h30 ngày 29/5, tại thị trấn Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, mưa to làm sập đổ 150m tường bao và tốc mái 01 nhà Ban CHQS huyện Tân Sơn. Đơn vị tổ chức khắc phục hậu quả.

– 14h30 ngày 27/5, tại các xã Ia Lang và Ia Kriêng, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, xảy ra mưa to kèm theo lốc xoáy làm tốc mái 11 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 07h40 ngày 29/5, tại xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, xảy ra cháy 03 nhà gỗ liền kề, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 08h30 cùng ngày.

– 14h45 ngày 28/5, tại Công ty cổ phần Địa chất khoảng sản Việt Nam, thuộc địa bàn phường 9, quận 3, TP.Hồ Chí Minh xảy ra cháy, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Thủy nội địa

 10h00 ngày 28/5, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, xảy ra vụ đuối nước làm 02 anh em ruột (Huỳnh Lê Nguyên, SN 2010 và Huỳnh Phúc Toàn, SN 2014) tử vong, do đi tắm. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm được thi thế các nạn nhân, bàn giao cho gia đình.

3.2. Trên biển

17h00 ngày 28/5, tại 20026N-107017E (cách Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ/Hải Phòng khoảng 30 hải lý), tàu cá NA 94584 TS/09 LĐ bị vỡ hộp số, thả trôi. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, lúc 17h50 cùng ngày Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển điều tàu CSB 2005/Vùng CSB1 đang trực làm nhiệm vụ cách tàu bị nạn khoảng 08 hải lý xuất phát đi cứu nạn tàu cá trên. 19h20 tiếp cận tàu bị nạn. 01h55 ngày 29/5, tàu CSB 2005 lai dắt tàu bị nạn cùng 09 ngư dân về đến đảo Bạch Long Vĩ an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham giúp nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, dập tắt các vụ hỏa hoạn và tìm kiếm cứu nạn trên biển, thủy nội địa. BTL Cảnh sát biển tích cực chủ động hỗ trợ  cứu nạn tàu cá NA 94584 TS/09 LĐ bị vỡ hộp số tại vùng biển Hải Phòng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.      

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ