Báo cáo ngày 29/6/2015 (Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số:        /BC-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/6/2015

(Tính đến 18h00 ngày 29/6/2015)

1.  Cháy rừng

1.1. 16h40 ngày 28/6, tại khu vực Cái Mắm, phường Đại Yên, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 10 ha rừng hỗn hợp. Đến 19h00 cùng ngày đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương đã huy động lực lượng: 205 người (BCHQS tỉnh: 45, Lữ đoàn 147/Hải quân: 40, Dân quân: 80, Lực lượng khác: 40) và 10 xe ô tô các loại, tham gia chữa cháy.

1.2. 11h00 ngày 28/6, tại 02 xã Nhơn Tân và Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định xảy ra cháy 35 ha rừng keo, bạch đàn. Đến 24h00 cùng ngày đám đã được dập tắt. Nguyên nhân do người dân đốt ong gây cháy. Địa phương huy động lực lượng: 127 người (Bộ đội: 64, Dân quân: 32, Lực lượng khác: 31) tham gia chữa cháy.

2. Tai nạn và tìm kiếm, cứu nạn trên biển

2.1. Về việc 02 tàu cá QNg 94780 TS/09 LĐ và BĐ 95186 TS/13 LĐ bị Philippin bắt giữ từ ngày 25/6 (tiếp theo Báo cáo số 504/BC-CHCN ngày 28/6): Lúc 15h00 ngày 29/6, 02 tàu ở 10047’N- 115042’E (cách Tây Tây Nam đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 95 hải lý) hết nhiên liệu thả trôi. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bình Định, Quảng Ngãi đề nghị hỗ trợ cứu nạn tàu cá trên.

 16h30 ngày 29/6, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu Vạn Hoa tại Trường Sa đi cứu nạn 02 tàu cá trên. Dự kiến sáng ngày 30/6 tàu Vạn Hoa sẽ tiếp cận 02 tàu bị nạn và lai kéo về đảo Song Tử Tây.

2.2. Về việc tàu cá BĐ 97173 TS/07 LĐ bị hỏng máy thả trôi, cách Đông Cam Ranh/Khánh Hòa khoảng 165 hải lý (tiếp theo báo cáo số 219/BC-VP ngày 28/6): 06h30 ngày 29/6, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 27-01 của Trung tâm TKCN Khu vực IV từ Nha Trang xuất phát đi cứu nạn. Dự kiến 22h00 cùng ngày sẽ tiếp cận tàu bị nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.        

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CTUB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; Hg10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ