Báo cáo ngày 29/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 29/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 337/BC-VP Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 29/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 29/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 29/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 196.717.738; tử vong 4.203.776.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 123.640; điều trị khỏi 27.457; tử vong 630; đang điều trị 95.553.

2. Thiên tai: Ngày 28/7, tại địa bàn các huyện Trà Ôn, Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa, lốc làm tốc mái 11 nhà dân (Vĩnh Long 10, Kiên Giang 01). Các địa phương huy động 37 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 19h50 ngày 28/7, tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội xảy ra cháy nhà bếp, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 04h02 ngày 29/7, tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xảy ra cháy xưởng mộc tư nhân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 05h10 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 05h30 ngày 28/7, tại khu vực biển Mũi Né/Bình Thuận, tàu cá BTh 85047TS/ 03LĐ bị chìm, 03 ngư được các phương tiện hoạt động gần cứu an toàn.

– 21h30 ngày 28/7, tại khu vực Đông Bắc mũi Kê Gà/Bình Thuận khoảng 08 hải lý, thuyền viên Cao Văn Mạnh (1968) của tàu Hà Dương 18, thuộc Công ty TNHH vận tải Hà Dương bị bệnh. Biên phòng Bình Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa Bình Thuận cấp cứu kịp thời.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn và hỗ trợ cứu nạn ngư dân, bệnh nhân bị bệnh trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ